Aikido Pentru Toti


Aikido Pentru Toti – Serban Derlogea


PREFAŢĂ

 

„Aikido pentru toţi" conţine amintirile şi ideile autorului despre Arta marţială pe care a îndrăgit-o şi studiat-o zeci de ani. Cititorii vor găsi idei despre autoapărarea multilaterală - pentru a supravieţui într-o lume tot mai violentă, sau despre soluţionarea problemelor sociale cu ajutorul educaţiei fizice - într-o lume tot mai degenerată fizic, sau poate vor afla o Cale spre iluminarea spirituală - într-o lume tot mai robită banului. Temele cărţii sunt prezentate într-o manieră directă, fără artificii stilistice, ca o reacţie a autorului faţă de problemele perene ale societăţii în care trăieşte. Numeroase povestioare cu tâlc din folclorul autohton şi cel oriental însufleţesc expunerea uneori tehnică dar niciodată plicticoasă.

Autorul propune înnoirea sistemului actual de învăţământ prin creşterea substanţială a importanţei educaţiei fizice în ansamblul disciplinelor curriculare.

Dl. profesor Şerban Derlogea nu încearcă să încânte cititorul cu dezvăluirea unor „secrete" despre invincibilitate, tinereţe fără bătrâneţe sau alte clişee fantasmagorice, deseori asociate practicilor orientale. În schimb, propune scopuri idealiste dar pragmatice, cum ar fi modelarea caracterului tinerilor cu ajutorul artelor marţiale, ca să devină cetăţeni mai buni. Cartea constituie o continuare a manualului de Aikido apărut acum 17 ani [2] şi pune accent pe etica Budo. Ea tratează problematica Aikido dintr-un punct de vedere educativ practic, mai rar abordat în cărţile de profil disponibile. Lucrarea urmăreşte îmbunătăţirea relaţiilor din societate {team building), însuşirea capacităţii de critică constructivă şi autocritică, limpezirea ţinutei morale, cu ajutorul învăţăturilor marilor maeştri {în special creatorul Aikido, O Sensei Morihei Uyeshiba).

Cartea se constituie într-un manual inedit şi neconvenţional despre iscusinţa de a îmbina adevărurile cotidiene cu cele fundamentale, abordând teme sociale, educative, psihologice şi filozofice de actualitate, dar cu originea în vechile perioade de formare a taoismului, zenului, confucianismului. În prezent aceste concepţii care au străbătut secolele reprezintă o alternativă faţă de sistemul tradiţional de educaţie occidentală. Manualul caută să uşureze accesul la valorile fundamentale {tradiţionale şi moderne) ale Extremului-orient şi ale Occidentului, unde noţiuni ca blândeţea şi curajul, iubirea şi teama definesc Armonia Universală la care aspira orice om cu minte.

Cele mai importante câştiguri rezultate din practicarea Aikido şi altor arte marţiale neviolente sunt fără îndoială cele legate de conştiinţa creatorilor lor şi de modelele morale ale vechilor epoci. De-a lungul timpului aceste exemple valoroase au fost însă deformate de convenţii şi prejudecăţi, care corespund mai curând ideilor celor care au preluat învăţăturile marţiale, şi mai puţin celor care le creaseră. Civilizaţia japoneză a beneficiat de o pleiadă de maeştri iluştri, mulţi din ei încă necunoscuţi în Europa, unde în ultimul timp se promovează din păcate aspecte culturale facile sau mercantile, cum ar fi desenele animate {Manga) sau muzica pop japoneză. E cazul să revenim la adevăratele izvoare, la marile valori!

Dl. profesor Şerban Derlogea (n. 1937) a fost unul dintre pionierii Aikido în România. Acum predă la Centrul de Arte Marţiale şi Studii Asociate al Universităţii din Bucureşti, alături de un grup interdisciplinar de specialişti în arte marţiale, psihologie, limbi străine, filozofie şi educaţie fizică. Ei caută şi propun soluţii noi pentru refolosirea valoroaselor metode tradiţionale de educaţie extrem-orientale în cadrul pedagogiei moderne. Centrul are până acum un caracter unicat pe plan naţional, subliniind astfel rolul Universităţii din Bucureşti ca lider al schimbării în domeniul noilor metode de educaţie. El s-a bucurat de sprijin nu doar din interiorul Universităţii (din partea Rectoratului şi Facultăţilor de Psihologie, Limbi străine, Filozofie) ci şi din partea Ambasadelor din Bucureşti ale Japoniei şi Republicii Populare Chineze.

Vrem ca în viitor să prezentăm şi alte lucrări de interes pentru studenţi, cadre didactice şi publicul larg, elaborate de colaboratorii Centrului.

Recomand cu căldură prezenta lucrare tuturor amatorilor de Aikido, dar şi altor practicanţi de arte marţiale, sau celor interesaţi de cultura şi civilizaţia orientală în contextul globalizării.

 

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

O carte care să aibă ca finalitate înnobilarea moral-spirituală şi fortificarea corporală a omului este nu numai bine-venită, ci chiar imperios necesară în societatea românească de astăzi, măcinată de tensiuni, conflicte şi dezechilibre majore.

Evidenţiind cu curaj şi discernământ condiţiile şi situaţiile actuale care frânează sau alterează procesul de formare al unor personalităţi integre, armonioase, animate de valori şi idealuri socio-morale perene, autorul consideră că singura cale eficientă pentru ieşirea din criză este restabilirea în şcoală şi în mentalitatea colectivă a statutului educaţiei fizice, iar în contextul ei - introducerea practicării Aikido ca materie obligatorie. În opinia autorului, Aikido nu este o simplă metodă japoneză de luptă, ci o educaţie fizică integrală, o „Cale marţială cu ajutorul căreia oricine o practică poate dobândi atât sănătatea corpului şi tăria de caracter, cât şi limpezimea minţii şi echilibrul psihic interior", necesare înţelegerii corecte a provocărilor şi găsirii răspunsurilor celor mai adecvate.

Şi într-adevăr, prin prezentarea clară, sistematică şi argumentată a principiilor filozofico-psihologice pe care se întemeiază şi a structurii operaţionale interne {ce şi cum trebuie făcut), cititorul se poate convinge că această metodă se adresează şi influenţează, în acelaşi timp, benefic, toate componentele şi laturile personalităţii.

Sistemul de exerciţii şi acţiuni pe care în include în sine Aikido este de natură să contribuie realmente la formarea şi dezvoltarea unor mecanisme psihologice de autocontrol apte să ne asigure o bună gestionare {stăpânire) a emoţiilor primare negative - frica, agresivitatea, impulsivitatea, anxietatea -păstrarea echilibrului şi lucidităţii în situaţii critice, conflictuale şi dezvoltarea cu cei din jur a unor relaţii sănătoase de încredere, cooperare şi comunicare.

Cartea câştigă în consistenţă şi credibilitate nu numai prin excelenţa modului de prezentare a problemelor pe care le subsumează Aikido, ci şi prin valorificarea de către autor a bogatei sale experienţe de practicant şi instructor în acest domeniu.

Considerăm că recomandările şi concluziile pe care Domnia sa le formulează merită a fi luate în atenţie atât la nivel individual, cât şi la nivel instituţional-educaţional. Introducerea acestei metode în şcoli, în cadrul educaţiei fizice, ar fi de un real folos pentru realizarea laturii educative a procesului de învăţământ.

 

Introducere

 

Cum funcţionează oamenii? Ce îi mână şi de ce?

În copilărie întrebam cum funcţionează tramvaiul, liftul, radioul şi alte maşinării, pentru că mi se păreau minuni de neînţeles. Cu vremea am aflat însă că problema cea mai grea nu este priceperea maşinilor, oricât ar fi ele de complicate, ci înţelegerea oamenilor, a modului cum gândesc şi acţionează. Căci oamenii crează nu numai complexitatea derutantă a obiectelor, ci şi răutatea infinit mai mare a conflictelor cu semenii. Mi-a fost greu să pricep de ce indivizi aparent respectabili au purtări necivilizate, sunt lipsiţi de bun simţ şi gândire raţională, îşi fac rău singuri şi le dăunează altora. M-a surprins agresivitatea celor care vor putere sau avere, sau violenţa în vorbe şi fapte pe care o manifestă de-a-valma tineri şi vârstnici, bărbaţi şi femei, în mai toate împrejurările.

Lumea în care trăim nu este nici pe departe perfectă şi prietenoasă cum ne-o prezintă de obicei părinţii şi şcoala, ci dimpotrivă: complicată, crudă, nemiloasă. Aşa se face că „tranziţia" actuală - care pare că nu se va mai termina, în loc de a scădea răutatea oamenilor, cum ar cere civilizaţia, de fapt accentuează samvolnicia, mărind inegalităţile sociale şi distrugând solidaritatea socială. Numeroşi oameni ajung victime - adică mână de lucru ieftină, ori prostituate, sau carne de tun pentru războaiele altora, în timp ce mulţi alţii devin profitori odioşi.

Însă vina pentru suferinţele îndurate aparţine victimelor: nu ungurii, franc¬masonii sau ruşii etc. sunt de vină pentru soarta oricăruia din noi, ci fiecare e responsabil de viaţa lui. Succesul „răilor" de tot felul: ticăloşi, escroci, hoţi, proxeneţi, criminali, politicieni corupţi şamd se datorează foarte puţin calităţilor lor: inteligenţă, competenţă etc. (foarte adesea reale!), şi foarte mult defectelor sau slăbiciunilor victimelor: prostie, indolenţă, credulitate, neatenţie, incompetenţă, lăcomie, lipsa de vigilenţă, de cultură, de informaţie, de solidaritate şamd.

Negândind şi neluptând ca să devină mai tari, pentru a se adapta la noile realităţi, cei slabi riscă să piară.

Mânaţi şi orbiţi de instincte, majoritatea oamenilor sunt materialişti şi văicăreţi. Ei ar fi mai mulţumiţi de viaţa lor dacă s-ar gândi şi la altceva decât hrană, sex, bani. Lumea ar fi mai bună şi oamenii mai fericiţi dacă ar şti cum să-şi îmbogăţească sufletul, cum să facă şi să păstreze prieteni. Deoarece nu banii, puterea de a stăpâni peste alţii, maşinile 4x4 sau turnuleţele de pe case dau măsura calităţii de om - ci trăirile sufleteşti şi numărul prietenilor adevăraţi.

 

 

CUPRINS

 

 

Prefaţă; Cuvânt înainte

Introducere

PARTEA l-a: DE CE Aikido?

1.         Argument: lumea noastră

1.1.      Ne-simţirea ne sufocă

1.2.      Prostia ne doboară

1.3.      Sminteala ne răpune

 

2.         De ce e lumea aşa?

2.1.      Păcatele civilizaţiei moderne

2.2.      Omul - un animal drogat sexual

2.3.      Decadenţa civilizaţiei

2.4.      "S"urile îndestulaţilor

2.5.      "S"urile calicilor

2.6.      Omenirea - încotro?

 

3.         Ce-i de făcut?

3.1.      Omul şi problemele societăţii

3.2.      Educaţia actuală este greşită

3.3.      Deşteaptă-te române!

 

4.         Educaţia fizică pentru toţi

4.1.      De ce fiecare om trebuie să facă efort fizic?

4.2.      Renaşterea societăţii - prin educaţie fizică

4.3.      Artele Marţiale pentru toţi

4.4.      "Bătaia" o fi ruptă din Rai?

 

5.         Educaţia prin AIKIDO:

de la supravieţuire la iubirea de oameni

5.1.      Ce este Aikido?

5.2.      Aikido şi sănătatea

5.3.      Aikido şi relaţiile între oameni

 

5.4.      Aikido ca sistem de educaţie

5.5.      Aikido şi femeile

5.6.      Instructorii de Aikido

5.7.      Aikido educativ (pentru toţi)

5.8.      Aikido NU este o metodă de autoapărare fizică

5.9.      De ce (să) facem Aikido?

 

5.10.    Proiectul : În fiecare şcoală românească - un Dojo!

5.11.    Până când?

 

PARTEA Il-a: CE ESTE Aikido?

 

6.         Aikido pentru suflet: etica

6.1.      Etica artelor marţiale

6.2.      Etica faptelor

6.3.      Etica gândiririi

6.4.      Iubirea de oameni (Filantropia)

6.5.      Alte izvoare de reguli morale Budo

6.6.      Deontologia instructorului

 

7.         Aikido pentru corp: principiile mişcării

7.1.      Ţinuta şi Postura (Shisei)

7.2.      Deplasarea (Sabaki)

7.3.      Căderile (Ukemi)

7.4.      Reacţia la un atac

7.5.      Contra-atacul

7.6.      Mişcarea

7.7.      Loviturile (Atemi)

7.8.      Exerciţiile cu arme

7.9.      Exerciţii ajutătoare pentru Aikido (Junbi Taiso)

 

7.10.    Jocuri ajutătoare pentru Aikido

7.11.    Un corp mai zdravăn

 

8.         Aikido pentru minte: Ki

8.1.      Ce este Ki?

8.2.      Ki şi viaţa

8.3.      Unificarea corpului cu mintea

8.4.      Transferul cunoştinţelor despre Ki

8.5.      Prima etapă: înţelegerea Ki-ului

8.6.      Etapa a doua: înţelegerea celor 4 Reguli de coordonare

8.7.      Etapa a treia: dezvoltarea Ki-ului

8.8.      Etapa a patra: perfecţionarea

 

8.9.      Întăreşte-ţi mintea - cu ajutorul Ki-ului

8.10.    Circulaţia energiei în corp

8.11.    Curăţirea fiinţei (Misogi)

PARTEA III-a: CUMSE ÎNVAŢĂAikido?

9

9.         Transferul de know-how: profesorul şi elevii

9.1.      Învăţătura Aikido

9.2.      Locul transferului

9.3.      Salutul

9.4.      Antrenamentul (Keiko)

9.5.      Transmisia cunoştinţelor

9.6.      Pregătirea psihologică

9.7.      Ce îndatoriri are elevul?

9.8.      Fără violenţă!

9.9.      Metoda vizualizării

 

9.10.    Aikido cu copiii

9.11.    Aikido cu adulţii

9.12.    Antrenamentul - între distracţie şi agonie

9.13.    Silinţa de unul singur

9.14.    Învăţătorii şi învăţăturile mele

PARTEA IV: DE UNDE VINE ŞI ÎNCOTRO SE DUCE Aikido?

 

10.       Trecutul, prezentul şi viitorul Aikido

10.1.    Trecutul Aikido

10.2.    Aikido în prezent

10.3.    Viitorul Aikido

PARTEA V-a: Aikido ÎN VIATA DE ZI CU ZI

9

11.       Arta păcii - de la teorie la practică

11.1.    Aikido şi conflictele

11.2.    Societatea şi violenţa

11.3.    Autoprotecţia contra violenţei

11.4.    Psihologia autoasigurării

11.5.    Conflictul verbal

11.6.    Autoapărarea corporală

 

12.       Câteva dileme

 

 

13.       De la lume adunate

13.1.    Proiectul: Aikido pentru infanteria marină a SUA

13.2.    La despărţire

 

14.       Şi, mai departe?

15.       Surse de informare

�o���i5 �5 �              110

 

8.3.      Suwari-Waza (Uke si Nage in genunchi)           111

8.4.      Atacuri multiple 115

 

8.4.1.   Apărarea contra dublului atac al unui singur Uke            115

8.4.2.   Apărarea împotriva atacului a doi Uke   117

       8.5.   înlănţuiri de procedee            118

8.5.1.   Poziţii cheie      118

8.5.2.   înlănţuiri            119

8.5.3.   Procedee cheie 120

Capitolul 9:Randori (lupta libera)     121

9.1.      însemnătatea antrenamentului Randori.   121

9.2.      Moduri si feluri de Randori        122

9.3.      Desfăşurarea antrenamentului Randori   123

9.4.      Autoapararea in condiţii reale    124

 

Capitolul 10:Atacurile cu arme albe 125

10.1.    Despre armele albe folosite in Aikido    126

10.2.    Apărarea contra bastonului       126

 

10.2.1. Situaţia A. Shomen-Tsuki Shiho-Nage  127

10.2.2. Situaţia B. Shiho-Nage 127

        10.3.   Apărarea contra cuţitului      128

10.3.1. Nage-Waza (aruncări) 

10.3.2. Katame-Waza (fixări)  

        10.4.  Apărarea impotriva atacului cu sabia           131

Capitolul 11: Kata (Tipare sau Modele de Tehnica)

133

11.1.    însemnătatea exerciţiului Kata

11.2.    Exersarea Kata 133

11.3.    Conţinutul si importanta Kata.   134

11.4.    Aprecierea unei Kata la examen            134

135

Capitolul 12: Antrenamentul (lecţia) de Aikido

12.1.    Locul si disciplina la antrenament

12.2.    Desfăşurarea antrenamentului

12.3.    Exerciţii ajutătoare

Capitolul 13: Despre gradaţii si examene           151

Capitolul 14: Relaţia dintre elev si profesor.       155

Capitolul 15: încheiere   161

15.1.    AIKIDO - Trecut si prezent

15.2.    O-Sensei Morihei Uyeshiba si Aikido    164

 

15.2.1. Cum a luat naştere Aikido         167

15.2.2. Cum s-a ajuns de la Aiki-jutsu ia Aikido

15.2.3. Dezvoltarea Aikido-ului pina in zilele noastre     169

15.3 Aikido si alte Arte marţiale

 

Bibliografie       175